Moře

Jadran je znám svou vysokou salinitou (slanost moře), která dosahuje 38 ‰ (38 g soli v 1 litru vody).

Teplota vod Jaderského moře dosahuje v letních měsících 23–26 °C. Vysoký obsah soli způsobuje velkou průzračnost vody. Některé zdroje uvádí, že na otevřeném Jadranu je možno spatřit předměty až do hloubky 56 metru.

Jadran je často nazýván “modrý Jadran”. Jeho typická tmavě modrá barva je způsobena především nízkým výskytem biologického planktonu. Je proslaven také svou čistotou. V oblasti Středozemního moře má vody nejčistší a také v celosvětovém měřítku se řadí na přední místa.

Rozdíl mezi přílivem a odlivem na Jadranu je relativně malý.


MořeMořeMořeMořeMořeMořeMoře